Zavarovalni pogoji

Če potovanja ne morete nastopiti in ga odpoveste, vam lahko organizator potovanja (letalska družba, hotel itd.) zaračuna stroške za odpoved potovanja skladno s svojimi pogoji poslovanja, ki lahko znašajo tudi do 100 odstotkov cene potovanja. To pomeni: potovanja ne morete nastopiti in kljub temu plačate del cene potovanja ali celo celotno ceno!

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

  • V primeru odpovedi potovanja potnika bremenijo stroški odpovedi, določeni v 2. delu teh splošnih pogojev v poglavju POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA.
  • Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), do česar je prišlo po sklenitvi pogodbe, izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga izvede sočasno z rezervacijo. Višina premije in zavarovalni pogoji Zavarovanja odpovedi so razvidni iz spodnje tabele.

KritjePremijska stopnja v odstotkih
Potovanje - enostavno kritje4,045 %
Potovanje - širše kritje5,657 %
Letalske karte – enostavno kritje4,481 %
Letalske karte – širše kritje6,128 %